Rendszám    Azonosító

 

 

Kilépés

Car 4 Sale Kft jognyilatkozata és internetes árverési feltételei

A www.car4sale.hu internetes oldalon a  Car 4 Sale Kft. (továbbiakban: C4S Kft.) közreműködésével segítséget nyújt a pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások és egyéb gazdasági társaságok által az ügyfeleiktől futamidő közben vagy annak leteltét követően visszavenni szándékozott, illetve bármely más okból használt gépjárművek visszavételét követően az ügyfelek által visszaadott gépjárművek átvétele, mindezen gépjárművek szakszerű tárolása, megbízás alapján vagy bizományosi formában történő értékesítése gazdasági társaságok részére, egy általa létrehozott internetes licit oldalon, melyen a fent részletezett járműveket,eszközöket a vele szerződésben álló partnerei részére vásárlási lehetőséget biztosít vállalkozók és vállalkozások (továbbiakban: felhasználók) részére, szabályozott és transzparens internetes licit keretében, és mindezen tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtja.

  1. 1. Az internetes árverésen részt venni szándékozó, dokumentáltan gépjármű kereskedelemmel foglalkozó felhasználók a C4S Kft,-vel kötött szerződés alapján, a regisztrációt követően jogosultak a C4S Kft. által árverésre bocsátott gépjárművekre vételi ajánlatot tenni, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában. A C4S Kft jogosult a regisztrációs folyamat során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt indok nélkül elutasítson.
  2. 2. Minimáláras értékesítés: A "minimáláras" értékesítésre bocsátott gépjárművek az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával: A C4S Kft a gépjármű terméklapján árat nem tüntet fel, a felhasználók a gépkocsi internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül adhatnak vételi ajánlatot az adott gépjárműre. A licitálók elfogadják, hogy a "minimáláras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg. A licit lezárása a 5. pontban részletezett módon történik.
  3. 3. Kikiáltási áras értékesítés: A C4S Kft. "kikiáltási áras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával; A C4S Kft. által, a terméklapon meghatározott kikiáltási árnál magasabb összeggel van lehetősége a felhasználóknak licitálni, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "kikiáltási áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait megismerhetik, és csak az előző licitáló által megadott ajánlatnál magasabb licit összeggel van lehetőségük további ajánlatot tenni. A licit lezárása a 5. pontban részletezett módon történik.
  4. 4. A C4S Kft. által aukcióra bocsátott tételt a legmagasabb érvényes vételi ajánlattal bíró licitáló nyeri meg, amennyiben a 6.) pontban írt körülmények egyike sem áll fenn. Az aukció zárásáról, és annak eredményéről a rendszer automatikus értesítést küld minden az árverésben résztvevő felhasználónak. Az aukció a terméklapon feltüntetett napon, és időpontban automatikusan zárul. A nyertes felhasználó a C4S Kft. által megküldött értesítéstől számított 5 napon belül köteles a vételárat hiánytalanul megfizetni az értesítésben szereplő bankszámlaszámra. A licitálásra megadott határidő letelte után vételi ajánlat nem adható az adott gépjárműre. Az árverésen részt vett felhasználók kötelesek az utolsó ajánlatukat a licitálás befejezését követően 30 napig fenntartani. Az átadás-átvétellel kapcsolatos teendőkről a nyertes e-mail formában kap értesítést. Az árverésre bocsátott gépjármű a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését, valamint az adásvételi szerződés aláírását követően átvehető. A nyertes felhasználónak 1 naptári hét áll rendelkezésére, az aukció hivatalos lezárását követően, hogy a nyertes ajánlatban szereplő vételárat kifizesse, illetve a gépjárművet elszállítsa. Ezen túl, minden megkezdett naptári nap után 1000 Ft + ÁFA tárolási költség kerül felszámításra. A gépjármű tulajdonjoga és a kárveszély a vételár megfizetését követően, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg száll át a nyertes felhasználóra. Amennyiben a nyertes felhasználó a C4S Kft. által megküldött értesítéstől számított 1 naptári héten belül nem fizeti meg a vételárat és nem írja alá az adásvételi szerződést a C4S Kft. jogosult a gépjárműre új árverést kiírni,vagy azt értékesíteni harmadik fél részére.
  5. 5. A C4S Kft. fenntartja magának a jogot, hogy eldönthesse, az árverés eredményét megsemmisíti és új árverést ír ki, ha 1./ az adott gépjárműre beérkezett vételi árajánlatok nem érik el a gépjármű C4S Kft. ügyfele által meghatározott minimál árát , illetve kikiáltási árát, vagy az egyébként nyertes vevő jogfenntartással adta meg ajánlatát 2./ annak gyanúja merült fel, hogy a licitálók ajánlataik úgy tették meg, hogy egymás ajánlatairól tudtak, vagy tudhattak, 3./ annak gyanúja merül fel, hogy egyes árverési vevők ún. árkartellt alakítottak.
  6. 6. Az eladásra kínált gépjármű(vek) minden esetben megtekinthetőek a terméklapon feltüntetett helyen és időpontban, tehát a felhasználó saját maga is meggyőződhet a gépjármű(vek) állapotáról, illetve, hogy a terméklapon közzétett információk mennyire fedik a valóságot. A C4S Kft. a gépjárművel kapcsolatos nyílt és rejtett hibákért, az ezekből eredő esetleges károkért semmiféle felelősséget nem vállal, ugyanakkor ezen felelősség-kizárás a gépjármű vételáránál csökkentő tételként figyelembe vételre került. A C4S Kft. vásárlás után utólagos reklamációt elfogadni nem tud. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a gépjármű terméklapon megadott adatai megegyeznek-e a gépjármű forgalmi engedélyéről a weboldalon közzétett fotóban szereplő adatokkal. A felhasználó elfogadja, hogy eltérés esetén a gépjármű forgalmi engedélyéről közzétett fotóban szereplő adat a mérvadó.
  7. 7. Az a regisztrált felhasználó, aki egy aukciót megnyert és az árverési tételt nem veszi át, kártérítésre kötelezett, az általa a C4S Kft.-nek és ügyfelének okozott kár mértékéig. A C4S Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a visszalépő felhasználó felhasználói jogosultságait végleges tiltás alá helyezze, és minden ezzel kapcsolatos költséget a felhasználóra terheljen. A C4S Kft. továbbá fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis adatokkal regisztrált felhasználó tevékenysége következtében az aukció bármely résztvevőjét (C4S Kft./licitálók/) kár éri, a tárolt információkat előzetes figyelmeztetés nélkül továbbíthatja a Nemzeti Nyomozó Iroda Elemző, Értékelő és Internetfigyelő Osztályának és egyben hivatalos feljelentést tehet.
  8. 8. A felhasználó a regisztrációval elfogadja a C4S Kft. jelen Jognyilatkozatát és internetes árverési feltételeit.

Felhasználó név:

Jelszó:

Emailben elküldve.

Cég neve:

Kapcsolattartó neve:

Cégjegyzék száma:

Telefon:

Email:

Székhely címe,város:

Utca, ház szám

Irányító szám:

Ország:

Kérem javítsa ki ha valamelyik adata téves, az IGEN gomb megnyomásával rögzítésre kerül a módosítás.

Az adataim a valóságnak megfelelelnek,  a fentieket elolvastam az abban foglaltakat elfogadom